A Rounder Sense of Purpose

Het Project

Het Project

In 2011 presenteerde de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties een model met 39 competenties Leren voor Duurzaamheid in een matrix van 3x4 met de drie kolommen: holistische benadering, veranderingsprocessen, transformatie realiseren.

De UNECE-competenties zijn, hoewel duidelijk omschreven en goed onderbouwd, niet gemakkelijk naar de praktijk om te zetten. Er zijn drie redenen hiervoor denkbaar: er zijn er zoveel; sommige zijn nogal abstract; ze zijn niet allemaal van toepassing op elke onderwijscontext.

In het Erasmus + -project Rounder Sense of Purpose hebben zes partnerorganisaties, de University of Gloucestershire (VK), Duurzame PABO (Nederland), Frederick University (Cyprus), de Hungarian Research Teachers 'Association (Hongarije), de Italiaanse Association for Sustainability Science (Italië) en Tallinn University (Estland) in de periode 2015-2018 samengewerkt om oplossingen te zoeken voor de bovengenoemde uitdagingen.

Het Project

In Nederland is het testen uitgevoerd met behulp van een Delphi-onderzoeksprocedure, waarbij de individuele bijdragen werden gedeeld tussen de deelnemers om de resultaten te evalueren en de volgende stappen te formuleren. Dit werd gedaan totdat de diverse individuele resultaten tot een consensusniveau leidden. Het resultaat is een framewerk van 12 competenties, met verdere uitwerking in leerdoelen en voorbeeldactiviteiten. We hopen dat vele Nederlandse opleiders, in alle denkbare settingen, hier inspiratie uit zullen halen.

De projectwerkzaamheden zijn gedeeld via conferenties, artikelen en artikelen, bijvoorbeeld:

Maak gebruik van alle informatie en vermeld svp RSP als bron. Voor toelichting, tips en suggesties neem contact met ons op.

Projectfoto's
Projectvideo's