A Rounder Sense of Purpose

A Projekt

A Projekt

A társadalmi és környezeti fenntarthatóság eléréséhez az iskolákban tanultakat és a tanítás módját is át kell gondolni. Ezért szükség van olyan pedagógusokra, akik a fenntartható fejlődésre nevelés kompetenciáival rendelkeznek.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) kidolgozta a fenntarthatóságra nevelés nevelői kompetenciáit. Ez a keretrendszer azonban nagyrészt elméleti eszköz maradt, mivel (1) nem vizsgálták más, sürgető gazdasági és oktatási kérdések tekintetében és (2) nem társítottak hozzá mérhető, egyértelmű tanulási eredményeket.

A Projekt

Ez a hároméves projekt azért dolgozik, hogy hat tapasztalt és elkötelezett szervezet munkája révén az alábbi célokat érje el:

 1. Olyan gyakorlatközpontú, akkreditációs modellt alkosson, amelyet a tanárképzők Európa-szerte alkalmazhatnak, így a tanárképzés oktatói a fenntartható fejlődésre nevelés kompetenciáikat széles körben elismert minősítése rendszerben mutathatják meg.
 2. Olyan eszközöket és útmutatót készítsen, amelyek segítik a tanárképzőket az akkreditációs modell különféle kontextusokban történő megvalósításában, lehetőséget adva a tanárképzésben oktatók számára arra, hogy kompetenciáikat mérhető, konkrét módon támasszák alá.
 3. A létező képzési programokat gazdagítsa egy olyan tágabb értelmezésű kompetenciarendszerrel, amely pontosabban reflektál a formális oktatás szerepére, miközben az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági fejlődést támogatja. Ez, egyebek mellett, növeli az intézmények kapacitását arra, hogy:
 4. Tágabb kompetencia keretrendszert ismerjenek el és validáljanak a tanárszakos hallgatók számára, beleértve az általános és átruházható készségeket is.
 5. Programjaikban tágabb társadalmi és gazdasági szempontrendszert jelenítsenek meg.
 6. Interdiszciplináris módon működjenek.
 7. A leendő hallgatók számára vonzó, részvételi megközelítés révén több hallgatót toborozzanak.
 8. A szervezeti tanulást gazdagító stratégiákat fejlesszenek ki.
 9. A digitális média rendszeres használatával, nemzetközi kontextusban működjenek.
 10. A projektben alapos, formatív és szummatív külső értékelést valósítsanak meg.
 11. Kutatásokat folytassanak a kompetencia keretrendszer tanárképzésben történő alkalmazásával kapcsolatban, és ezt lektorált szakfolyóiratokban jelentessék meg.

A gyakorlati szakemberekkel való szoros együttműködésnek köszönhetően, a projekt célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés kompetenciáinak alkalmazásába 50 tanárképzésben dolgozó oktatót és több mint 400 tanárszakos hallgatót vonjon be.

Ezeket az eredményeket a modell prototípusának gyakorlati alkalmazásával kívánja elérni, amelynek során a partnerekkel folyamatosan egyeztetve, részletesen követjük ennek hatását, nyíltan megosztva a tapasztalatokat a sikerekről és a kihívásokról egyaránt. A nemzetközi projekttalálkozókon az eredmények véglegesítése és a következő lépések vázolása történik. Az eredményeket a projekt honlapján és a résztvevő országokban, a projekt vége felé rendezett bemutató eseményeken tárja a nyilvánosság elé.

A munka során a résztvevő tanárképzésben dolgozó oktatók megtanulják felismerni, hogyan reflektálhatnak saját értékeikre az oktató munkájuk során, és eredményesebben ágyazzák be a fenntarthatóságra nevelést oktatómunkájukba, szakterületüktől függetlenül is. Az oktatók mélyebben megértik a fenntarthatóságra nevelés alapelveit és jelentőségét, és a folyamat szószólóivá válnak saját munkájukban is.

Végsősoron, a projekt, szélesebb kompetencia keretrendszere révén, gazdagítja majd a tanárképzési programok palettáját, és pontosabban leképezi a formális oktatás szerepét az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági fejlődésben. Azzal, hogy kipróbált, és akkreditált rendszert mutat fel a pedagógusképzésben, a projekt készen hozzáférhető válaszokat nyújt az oktatók eszköztelenségének a kérdésére, amikor hallgatóikat egy valóban fenntartható világ megalkotására készítik fel.

Projekt fotók
Projekt filmek