A Rounder Sense of Purpose

Projekt

Het Projekt

Sotsiaalselt ja keskkondlikult säilenõtke arenguviisi saavutamine on eesmärk, mille valguses tuleks üle vaadata, mida ja kuidas me täna koolides õpetame. See toob esile vajaduse õpetajate järele, kellel on nii pädevused kui ka motivatsioon pakkuda õpilastele säilenõtke arengu haridust.

Püüdes defineerida, milline üks säästva arengu õpetaja võiks olla, arendas UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, Ühinenud Rahvaste Euroopa Majanduskomitee) välja raamistiku õpetaja pädevuste kohta, mida on vaja säilenõtke hariduse toetamiseks. Kuigi mudel töötati välja juba 2011. aastal, ei testitud raamistikku ei õpetajate ega õpilaste valimitel ja sellega ei kaasnenud mõõdetavaid õpiväljundeid, mis võiksid moodustada säilenõtke hariduse andmise kvalifikatsiooni aluse.

Projekt

RSP (Terviklikum Arusaam Eesmärgist) eesmärgiks on täita see lünk, arendades välja:

  1. praktiline pädevuste raamistik, mis sobiks kasutamiseks kõikjal Euroopas, nii et juba töötavad või alles haridust omandavad õpetajad saaksid näidata oma pädevust säilenõtke hariduse andmises
  2. vahendid ja juhtnöörid, et aidata õpetajakoolitajatel raamistikku mitmesugustes kontekstides rakendada

Käesoleval veebilehel ongi need kaks väljundit esitatud.

Selle töö käigus "destilleeriti" UNECE pädevustest välja praktiline versioon ning viidi läbi mitmeid õpetajakoolitusprogramme, testimaks saadud pädevuste raamistikku. Erinevaid koolitusprogramme viidi läbi nii bakalaureuse- kui magistriõppe tudengite hulgas ja nendega olid seotud üle 400 inimese – tudengid, õpetajad, koolijuhid ja teised.

Projekti fotod
Projekti filmid