A Rounder Sense of Purpose

A Rounder Sense of Purpose

A Rounder Sense of Purpose

On lugematul hulgal tõendeid, mis osutavad, et see, kuidas me oma ühiskonda korraldame ja juhime, on tekitanud terve rea omavahel seotud sotsiaalseid ja keskkondlikke probleeme – loodusliku mitmekesisuse kadumisest äärmusliku ebavõrdsuse ja kliimamuutuseni.

Kui me hariduse edendajatena teadlikult ei tööta sotsiaalselt ja keskkondlikult säilenõtke maailma suunas, siis töötame tõenäoliselt selle vastu.

Millist õpetajat on vaja selleks, et aidata õppijatel tänaste globaalsete väljakutsetega tegelda ning valmistuda nende tagajärgedeks?

See on küsimus, millele otsitakse vastust projekti Rounder Sense of Purpose (Terviklikum arusaam eesmärgist, RSP) raames. Kolmeaastane projekt tõi kokku kuus kogenud ja pühendunud institutsiooni, et välja töötada pädevuste praktiline raamistik õpetajatele, kes tahavad toetada säilenõtket arengut.

Loe RSP projekti kohta juurde siit.